มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

Hui Yi Di Gao Yun

สนาม: ฮั่นเน็ต

บทนำ: ครมเท 123 แสนล้านบาท ผุดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญและผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โฆษกรัฐบาลปัดพัลวันเปล่าแจกดะช่วงใกล้เลือกตั้ง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 20 พยที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ครมได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญ และผู้มีรายได้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คิดเป็นวงเงินดำเนินการรวมกว่า 123 แสนล้านบาท โดยคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 007% เนื่องจากมาตรการมีกรอบเวลาดำเนินการถึงปี 2562 ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีกับภาพรวมเศรษฐกิจได้ดีกว่าปีนี้ นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 387 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยมีภาระค่าครองชีพลดลง โดยกำหนดให้กรณีค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีน้ำประปา ให้ใช้ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่ ธค2561 ถึง กย2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด 145 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็น 82 ล้านครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น ในส่วนนี้มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 27 หมื่นล้านบาท 2มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือน ธค2561 เป็นเงิน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 145 ล้านคน โดยจะใช้วงเงินดำเนินการ 725 พันล้านบาท 3มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 1 พันบาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 35 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการ ธค2561 ถึง กย2562 ใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 35 พันล้านบาท 4มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือน ธค2561 ถึง กย2562 สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 22 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 23 แสนคนในเดือน กย2562 โดยใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 920 ล้านบาท ขณะที่นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมทุกประเภท และเงินช่วยค่าครองชีพ ทั้งหมดต่ำกว่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ขาดไปให้ครบ 1 หมื่นบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะมีข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 527 หมื่นคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณดำเนินการ 559 ล้านบาทต่อปี หรือ 46 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อ 2-3 ปีก่อน ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 300 บาท ดังนั้นเงินบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพที่รัฐบาลกำหนดจึงอยู่ที่ 9 พันบาท แต่ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นเป็น 330 บาทต่อวัน ครมจึงเห็นชอบขยายเงินในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น นายณัฐพรกล่าว นายณัฐพรกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครมยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยกำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีมีการใช้สิทธิไปแล้ว ให้สามารถขอรับสิทธิในส่วนที่ไม่เกินส่วนของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 2 แสนบาท และผู้รับบำนาญที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 4 แสนบาท แต่หากใช้สิทธิไปแล้ว ให้รับตามสิทธิในส่วนที่ไม่เกินสิทธิของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีผู้รับบำนาญที่เข้าเกณฑ์ประมาณ 159 แสนราย โดยมีวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น 247 หมื่นล้านบาท นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบให้ ธอสจัดทำโครงการบ้านล้านหลังภายใต้วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ให้ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ มีบ้านอยู่อาศัย โดยวงเงินแบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย 5 หมื่นล้านบาท สำหรับซื้อบ้านไม่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งวงเงินกู้ไว้ 2 หมื่นล้านบาท ให้ผ่อนนานถึง 40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นกรณีรายได้ไม่เกิน 25 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 5 คงที่ 300% ต่อปี กรณีรายได้เกิน 25 หมื่นบาท/คน/เดือน ตั้งวงเงินกู้ไว้ 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 300% โดยทั้ง 2 กรณีเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 38 พันบาท นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม) ในมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการอนุมัติโครงการเพื่อผู้สูงอายุ รวม 86,994 ล้านบาท จนถูกมองหวังผลเลือกตั้งว่า หลายโครงการไม่ได้เพิ่งมาคิดและทำในวันนี้ เพราะมีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชน ซึ่งใช้เวลามาพอสมควร แต่มาประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เพราะรัฐบาลมีตัวเลขผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ซึ่งที่แล้วมายังไม่มีรัฐบาลใดออกนโยบายส่งตรงไปยังผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเดินทาง การใช้ชีวิต การรักษาพยาบาล โดย พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช ระบุว่าในอนาคต ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามา ควรนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ เพราะถือว่าตอบรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเห็นประชาชนมีภาระต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในวงปีใหม่ จึงได้ให้ 500 บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าว...

สุนัขจิ้งจอกสีเงิน

สนาม: อี้ปินนิวส์เน็ต

บทนำ: ควันหลงหยั่งเสียงหัวหน้าพรรค ปชป รอทรงกลด ชื่นชูผล หรือ ผู้กองปูเค็ม เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ให้สืบสวนข้อเท็จจริงกรณี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค มีส่วนทุจริตในการหยั่งเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคหรือไม่ แม้เรื่องนี้ กกตปชปซึ่งมีตัวแทนผู้สมัครทั้ง 3 หมายเลขรวมอยู่ด้วย ได้เห็นชอบตัด 32,462 คะแนน ที่มีปัญหาทิ้งไปแล้ว แต่ก็ยังคาใจกันอยู่ จน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช) ไปพูดปราศรัยที่บ้าน นายถาวร เสนเนียม อดีต สสสงขลา ทำให้ นิพิฏฐ์ ไม่พอใจ เสนอตั้ง กกสอบนายถาวร งานนี้ฝ่ายกำนันสุเทพกัดฟันกรอดๆ หาก ปชปแก้ปัญหาไม่ลงตัวอาจมีเลือดไหลออกอีกแน่0

เล่น ไพ่ ออนไลน์ แล้ว ได้ เงิน จริงการเดิมพัน
esc | <动态当天时间> | อ่าน(887) | แสดงความคิดเห็น(843)
สบส แถลงผลสอบ รพพระราม 2 กรณีสาวถูกสามีสาดน้ำกรด พบผิด 5 กระทง สั่งปรับกรณีไม่มีแพทย์ให้การรักษาหญิงถูกสาดน้ำกรด ส่วนอีก 4 กระทงให้ร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และผู้ดำเนินการสถานพยาบาล มีโทษจำคุก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) มีการแถลงข่าวสรุปผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน รพพระราม 2 ปฏิเสธการรักษา และมีการให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน กรณีสาวถูกสามีสาดน้ำกรดใส่หน้า โดย นพณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดี สบส กล่าวว่า สบสได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รพพระราม 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลระหว่างเกิดเหตุ ทั้งเอกสารทางการแพทย์ ภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 15 คน และมีการประชุมสรุปผลเมื่อวันที่ 19 พยที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 1300-1900 น โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการของ รพพระราม 2 และ รพบางมด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ที่มีความเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง คือวันที่ 9 พย-19 พย ใช้เวลาพิจารณาทั้งหมดเพียง 10 วัน ผลสรุปของคณะกรรมการทางกองกฎหมายได้ส่งมาเพื่อให้ตนพิจารณาในช่วงเช้าที่ผ่านมามี 5 กรณี ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พศ2541 1กรณีให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ตรวจประเมินอาการผู้ป่วยและให้การรักษาเบื้องต้นโดยไม่มีการรายงานแพทย์ ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดในเรื่องไม่มีการควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขาที่ขออนุญาต เข้าข่ายผิดมาตรา 34 (1) (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท โดยคณะอนุกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยจะมีการดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป โดยผู้ที่จะถูกดำเนินคดีคือ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 2จากการสอบถามพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาแล้วได้รายงานผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ดำเนินการได้สั่งการให้รับผู้ป่วยไว้นอน รพ แสดงว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ก่อนที่จะนำผู้ป่วยไปนอนที่ รพตามข้อสั่งการ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ทางคณะกรรมการมีมติว่าอาจจะเข้าข่ายการไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เข้าข่ายหรือน่าจะมีความผิดตามมาตรา 34 (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มติของคณะอนุกรรมการให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อนำไปสู่กระบวนยุติธรรม ซึ่งผู้ที่จะถูกดำเนินคดีก็คือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเช่นเดียวกัน 3กรณีไม่มีแพทย์ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย เพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินตามมาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ กรณีนี้อาจจะเข้าข่ายทำผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และ พรบสถานพยาบาล มาตรา 35 (3) และ (4) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท กรณีนี้อนุกรรมการมีมติให้เปรียบเทียบปรับ ผู้ที่จะถูกลงโทษคือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กับผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 4กรณีไม่ให้การช่วยเหลือดูแลแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อาจจะเข้าข่ายผู้ได้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการมิได้ควบคุมดูแลให้การรักษาดูแลแก่ผู้ป่วยตามมาตรา 33/1 อัตราโทษเข้าได้กับมาตรา 36 วรรค 1 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มติกรรมการให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้กระทำความผิดคือผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล กับผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และ 5กรณีเมื่อได้ช่วยเหลือเยียวยาแล้ว และอ้างว่าเป็นความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการไปรักษาตัวใน รพแห่งที่ 2 ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ เข้าข่ายการส่งต่อโดยไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท ตามมาตรา 36 (3) คณะกรรมการมีมติให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ นพณัฐวุฒิกล่าวว่า จะเห็นว่ามีการให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ 4 กรณี และมี 1 กรณีที่ให้เปรียบเทียบปรับ ซึ่งเราได้นำมติเข้าสู่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ เพื่อกำหนดว่าจะปรับเป็นเงินเท่าไร ก่อนส่งให้คณะกรรมการสอบสวนต่อไป ส่วนการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พนักงานสอบสวนจะเริ่มเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน และส่งต่อให้พนักงานอัยการมีมติต่อไปว่าจะมีการฟ้องร้องประเด็นใดบ้าง จากนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดที่ศาลยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีอีกกรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลคือ กรณีพยาบาลที่ได้ให้การรักษาและยอมรับว่ามิได้รายงานแพทย์ จะเข้าข่ายกรณีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งทาง สบสจะได้ส่งเรื่องนี้ไปยังสภาการพยาบาลต่อไป【อ่านข้อความเต็ม】
7lh | <动态当天时间> | อ่าน(931) | แสดงความคิดเห็น(148)
อนุมัติ18หมื่นล อุ้ม ยาง-ปาล์ม ให้ไร่ละพันแปด 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
tb8 | <动态当天时间> | อ่าน(450) | แสดงความคิดเห็น(253)
ปปชมาเลย์เรียก นาจิบ ให้ปากคำคดีสินบนเรือดำน้ำฝรั่งเศส 16 ปีก่อน 20 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 19:24 น ปปชของมาเลเซียเรียกอดีตนายกฯ นาจิบ ราซัค สอบปากคำนานหลายชั่วโมงเมื่อวันจันทร์ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นสกอร์ปิเนของฝรั่งเศส 2 ลำเมื่อ 16 ปีก่อน ที่มีครหาสินบน 134 ล้านดอลลาร์【อ่านข้อความเต็ม】
efb | <动态当天时间> | อ่าน(628) | แสดงความคิดเห็น(169)
พปชรย้อนเกล็ด อนาคตใหม่ ถ้าโอลิมปิกจัดที่จีนคงต้องถอนตัวกันทุกประเทศ 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 12:11 น 【อ่านข้อความเต็ม】
k8b | <动态当天时间> | อ่าน(392) | แสดงความคิดเห็น(921)
บุ๋ม เข้ายื่นหนังสือถึง ผบตรขอโอนคดีหมอล่วงละเมิดทางเพศคนไข้ให้กองปราบฯ เผยแจ้งความท้องที่นานเป็นเดือน เพิ่งมาเรียกสอบหลังเป็นข่าวครึกโครม ซ้ำร้ายตำรวจกางบันทึกประจำวันให้สื่อถ่ายออกทีวีประจานผู้เสียหาย เผยเจ้าทุกข์โผล่แล้วกว่า 50 ราย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ นสปนัดดา หรือบุ๋ม วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำความดี นำผู้เสียหายที่ถูกสูตินรีแพทย์ในจังหวัดนครสวรรค์ทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศขณะตรวจภายใน จำนวน 6 คน ยื่นหนังสือถึง พลตอจักรทิพย์ ชัยจินดา ผบตร เพื่อขอให้โอนสำนวนการสอบสวนคดีดังกล่าวจาก สภเมืองนครสวรรค์ มาให้กองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ทำคดีแทน หลังจากก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ แต่คดีไม่คืบหน้าเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่รวมแล้วกว่า 50 ราย นสปนัดดากล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนมากว่า 2 เดือน หลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความ พนักงานสอบสวน สภเมืองนครสวรรค์กลับไม่พยายามหาพยานหลักฐาน เพิ่งจะมาเรียกสอบหลังจากที่เป็นข่าวครึกโครมขึ้นมา ซึ่งหลังจากนั้นก็มีผู้เสียหายกว่า 50 คน ที่เคยเข้ารับการตรวจภายในที่คลินิกของแพทย์คนดังกล่าว ต่างร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะเดียวกัน ที่ตกใจมากที่สุดคือมีสื่อนำเสนอชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของหญิงผู้เสียหาย ทำให้ตัวเขาถูกละเมิดสิทธิ์ สภาพจิตใจย่ำแย่มาก โดยที่ปรากฏเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์ พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกางบันทึกประจำวันให้สื่อถ่าย ส่วนการแจ้งความดำเนินคดีของผู้เสียหายขณะนี้ นสปนัดดาเปิดเผยว่า มี 1 คน ที่เหลือขาดอายุความแล้ว เพราะเหตุเกิดมาแล้ว 5-6 ปี แต่หญิงเหล่านั้นยินดีเป็นพยาน เพราะปกติแล้วหญิงที่ถูกกระทำในลักษณะดังกล่าวไม่กล้าที่จะแจ้งความเพราะอาย บางคนมีครอบครัว มีสามีแล้วก็ไม่กล้าแจ้ง แต่ขอแนะนำว่าผู้หญิงถ้าถูกข่มขืนให้ไปตรวจร่างกายภายใน 24 ชั่วโมง เราต้องปกป้องสิทธิ์ของเรา ส่วนที่มีคำถามถึงหลักฐานการดำเนินคดีกับแพทย์คนดังกล่าว ที่อาจต่อสู้คดีว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ ยืนยันว่าเคสนี้มีหลักฐานที่ไม่ใช่เครื่องมือการแพทย์แน่นอน แต่ไม่ขอเปิดเผย ในตอนท้าย นสปนัดดากล่าวว่า ขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยตรวจสอบด้วยว่าตำรวจเป็นคนเปิดเผยรายชื่อผู้เสียหายหรือไม่ ส่วนสื่อที่เสนอข่าวอาจจะมีการฟ้องดำเนินการทางกฎหมาย ด้านนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กล่าวว่า ตนพร้อมทีมแพทย์จะลงพื้นที่ จนครสวรรค์เพื่อดูพยานหลักฐาน หลังเหยื่อสาววัย29ปีอ้างว่าเคยถูกหมอล่วงละเมิดทางเพศ โดยจะตรวจดูว่ามีการลงบันทึกยอมความกันไว้หรือไม่ถ้ามี สามารถนำมาประกอบเป็นพยานหลักฐานบางอย่างได้รวมทั้งข้อความทางไลน์เกี่ยวกับการโอนเงินจำนวน3แสนบาท โดยหากทางหมอทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ถ้าหมอบริสุทธิ์ เหยื่อก็ต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตาม กรณีมีการส่งข้อความแช้ตทางไลน์เหมือนกับว่าหมอกับคนไข้สนิทสนมในเชิงชู้สาว โดยหมอบอกว่าจะดูแลจนชั่วชีวิตเป็นข้อความระหว่างหมอกับคนไข้ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้รวมทั้งมีการซื้อของจากต่างประเทศมาฝากดูแล้วห่วงใยเกินระหว่างหมอกับคนไข้ ซึ่งเราจะตรวจสอบว่าทำไมต้องโอนเงินให้คนไข้ ถ้าตัวเองไม่ได้ทำผิด นายอัจฉริยะกล่าวว่า ขณะนี้ผู้เสียหายมีประมาณ 3 ราย แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในปี2559ก็สามารถดำเนินคดีได้เพราะเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์ นพณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) กล่าวถึงกรณีนี้ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จึงมอบอำนาจหน้าที่การตรวจสอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ) นครสวรรค์ ดำเนินการ โดย สบสจะเป็นพี่เลี้ยงในกรณีร้องขอให้ช่วยเรื่องข้อกฎหมาย แต่กรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับ พรบสถานพยาบาล พศ2541 เพียงประเด็นเดียว เรื่องไม่ได้ควบคุมกำกับให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการ ส่วนประเด็นอื่นจะเป็นเรื่องการเข้าข่ายความเสียหายส่วนบุคคลที่อาจเป็นคดีอาญา ดังนั้นต้องไปฟ้องร้องกันในชั้นศาล เรื่องนี้เป็นความผิดที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูง จึงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเช่นกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย แต่ทาง สบสยังไม่ได้รับการรายงานผลกการตรวจสอบแต่อย่างใด ทพอาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า สบสจะลงไปตรวจสอบคลินิกแห่งนี้ว่าได้มาตรฐานจริงหรือไม่ โดยจะนำเข้าคณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาในการอนุญาตเปิดคลินิกต่อไป ส่วนประเด็นจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีบุคคลที่ 3 ในห้องตรวจคนไข้ สำหรับคลินิกนรีเวชระหว่างการตรวจภายใน จะต้องมีบุคคลที่ 3 หรือมีผู้ช่วยแพทย์ที่เป็นผู้หญิงคอยอยู่กับแพทย์ขณะตรวจภายในห้องเสมอ เรื่องนี้ถือเป็นมาตรฐาน หากไม่มีก็ถือว่าไม่เหมาะสม และต้องมีการปรับ ส่วนเรื่องการลวนลามหรือกระทำอนาจารคนไข้ เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป【อ่านข้อความเต็ม】
zfl | 2021-06-19 | อ่าน(768) | แสดงความคิดเห็น(751)
บิ๊กแป๊ะเตรีมนำคณะทางการจีนลงพื้นที่ตรวจซากเรือฟินิกซ์ 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 08:12 น 【อ่านข้อความเต็ม】
8uc | 2021-06-19 | อ่าน(804) | แสดงความคิดเห็น(991)
อนุมัติ18หมื่นล อุ้ม ยาง-ปาล์ม ให้ไร่ละพันแปด 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
tb8 | 2021-06-19 | อ่าน(485) | แสดงความคิดเห็น(32)
21 พย61- กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า เรื่อง หัวอกของพ่อค้าแม่ค้าในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเก็บข้อมูล เฉพาะพ่อค้า แม่ค้า ที่ขายวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์กระทงและกระทงสำเร็จ ตามตลาดหลายๆแห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 436 ร้านค้า โดยผลสำรวจพบว่า ลอยกระทงปีนี้ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 434 ระบุว่าจะเตรียมวัสดุ อุปกรณ์/กระทงไว้ขายน้อยกว่าปีที่แล้ว เพราะตลาดดูเงียบๆ เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ลูกค้าประหยัดขึ้น และไม่ตรงกับวันหยุด รองลงมาร้อยละ 424 ระบุว่าจะเตรียมของไว้พอๆ กับปีที่แล้ว เพราะยังไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะเยอะไหม ถ้าลูกค้าเยอะค่อยมาเพิ่มทีหลัง และร้อยละ 142 คิดว่าจะเตรียมของไว้มากกว่าปีที่แล้ว เพราะปีที่แล้วของไม่พอขาย ปีนี้เปิดสถานที่ให้ลอยกระทงเพิ่มขึ้น คนน่าจะเยอะกว่าปีที่แล้ว【อ่านข้อความเต็ม】
plx | 2021-06-19 | อ่าน(490) | แสดงความคิดเห็น(42)
ผวากลุ่มทุนผูกขาดสบช่อง ฮุบผลประโยชน์จากกัญชา 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น ไบโอไทยพบข้อมูลต่างชาติยื่น 13 คำขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชา มี 2 คำขอละทิ้ง เหลือ 11 คำขอ แฉกรมทรัพย์สินฯ ถอนแค่ฉบับเดียว อีก 10 ยังเดินหน้าต่อ แถมกำลังจะได้สิทธิบัตรอีก 2 ขณะที่ มรังสิตผวา 3 กลุ่มทุนผูกขาดสวาปาม ด้าน สนธิรัตน์ แจงยิบทุกอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ถึงกรณีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมาประกาศแก้ปัญหาการจดสิทธิบัตรกัญชาว่า การที่นายสนธิรัตน์ออกมาพูดมีการถอนสิทธิบัตรกัญชานั้น จริงๆ แค่เพิกถอน 1 ตัว โดยจากข้อมูลที่ทางเครือข่ายฯ ได้สืบค้นในฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่พอจะหาได้ พบว่าล่าสุดมีต่างชาติมายื่นขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชา 13 คำขอ โดยมี 2 คำขอละทิ้ง จะเหลือ 11 คำขอ ปรากฏว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่า ถอนสิทธิบัตรกัญชาที่ขัด ม9 (1) เรื่องสารธรรมชาติในกัญชาจดไม่ได้ ซึ่งมีแค่ 1 คำขอเท่านั้น แต่ที่เหลืออีก 10 คำขอยังเดินหน้าต่อไป ที่สำคัญตนพบว่ามี 2 คำขอที่กำลังจะได้สิทธิบัตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องลดอาการปวด และเป็นการยื่นขอสิทธิบัตรเรื่องสารในกัญชาที่เรียกว่า THC นายวิฑูรย์กล่าวว่า อยากให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุให้ชัดว่า ที่มาขอจดนั้นไม่เกี่ยวกับสารในกัญชา ซึ่งเป็นสารในธรรมชาติจริงๆ เพราะค่อนข้างไม่มั่นใจ และหากให้สิทธิบัตรแล้วจะกระทบต่อนักวิจัยที่พัฒนาสารสกัดกัญชาเพื่อทางการแพทย์หรือไม่ อีกทั้งที่เรากังวลคือ ที่ยังยื่นคำขออยู่นั้น ไม่ขัดกับ ม9 (1) และไม่ขัดต่อ ม9 (4) ที่ไม่ให้อ้างสรรพคุณด้วยหรือไม่ รวมไปถึง ม5 ของ พรบสิทธิบัตรฯ ระบุว่าต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งหลายอย่างภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมีการนำมาใช้อยู่แล้ว ตรงนี้กรมทรัพย์สินฯ ต้องชัดเจน อีกทั้งล่าสุดทราบข่าวมาว่าทางคุณสนธิรัตน์ต้องการหารือร่วมกับกลุ่มนั้นก็ยินดี รอแค่มีการติดต่อมา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาคประชาสังคมต้องเดินหน้าปกป้องสิทธิของคนไทย เพราะกรณีที่เกิดขึ้นชัดเจนว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีความพยายามในการปกป้องสิทธิของคนไทย นักวิจัยไทย ถ้าไม่มีการตรวจสอบหรือพบเรื่องนี้ ก็คงเลยตามเลยหรือไม่ นายวิฑูรย์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางเครือข่ายฯ และทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำหนังสือส่งถึง พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อขอให้พิจารณาและปกป้องสิทธิคนไทย โดยปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิบัตรกัญชาเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องสิทธิบัตรอื่นๆ รวมทั้งจะเสนอให้นายกฯ พิจารณาแก้ไขตัวร่างกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่กำลังผลักดันอยู่ ว่า เปิดโอกาสให้เอกชนคนไทยได้มีสิทธิวิจัยพัฒนาและผลิตเพื่อประโยชน์ของคนไทยได้ด้วย ไม่ควรให้มีการผูกขาดโดยรัฐ ด้านนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงกรณี รมวพาณิชย์มีคำสั่งให้ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาว่า การเพิกถอนคำขอสิทธิบัตรกัญชาเพียง 1 คำขอ ยังไม่เป็นที่วางใจ เพราะยังเหลืออีก 8 คำขอ ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด ซึ่ง รมวพาณิชย์ก็อ้างว่า 8 คำขอนี้เป็นการใช้สารสกัดจากกัญชาที่ไปปนกับยาอื่น แต่เมื่อไม่มีการเปิดเผย ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าจริงหรือไม่ หรือหากจริง ก็ต้องมาดูว่าเป็นการจดในการรักษาโรคอะไร วิธีการใช้ซ้ำกับสิ่งที่ไม่ควรจดสิทธิบัตรหรือไม่ ตรงนี้ยังเป็นความลับ ไม่มีใครทราบ อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าทางที่ดีควรจะเพิกถอนคำขอออกไปทั้งหมด เพราะที่ผ่านมากัญชายังเป็นยาเสพติด คนไทยยังไม่มีการทดลองใช้สาร THC และ CBD ในมนุษย์เลย เมื่อมีความเหลื่อมล้ำของงานวิชาการ ควรจะต้องยกเลิกคำขอทั้งหมด จะปล่อยให้ต่างชาติจดสิทธิบัตรโดยที่คนไทยยังไม่เคยวิจัยได้อย่างไร และประเทศไทยระบุว่า ในการใช้กัญชาทางการแพทย์มีข้อบ่งชี้เพียง 4 กลุ่มโรค โดยอ้างจากงานวิจัยของเมืองนอกว่าทำได้เท่านี้ ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่แคบมาก แต่กลับปล่อยให้ต่างชาติยื่นคำขอสิทธิบัตรกัญชาเรื่องมะเร็ง แต่คนไทยต้องรออย่างน้อย 5 ปี จากงานวิจัยของภาครัฐ ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร จึงมองว่าต้องเซตซีโรยกเลิกคำขอไปทั้งหมด นายปานเทพกล่าวว่า นอกจากต่างชาติเดินหน้าจดสิทธิบัตรแล้ว ยังมีอีก 2 เรื่องที่น่ากังวลและต้องติดตาม คือ 1การแก้ไขกฎหมายยาเสพติดที่แก้โดยให้ระบุว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และ 2ยังไม่ระบุให้แพทย์แผนไทยได้ใช้ ซึ่งต้องมาดูว่าจะแก้กฎหมายออกมาในลักษณะใด เพราะหากแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ราชการ ถามว่าแพทย์แผนไทยจะไปปรุงยาตามคลินิกของแพทย์แผนไทยได้อย่างไร เพราะบางกรณีต้องปรุงสด ปรุงกับน้ำกระสาย หรือต้องเพาะปลูกและทำเดี๋ยวนั้น เพราะมีเวลา มีฤดูกาล มีสูตรที่กำหนดไว้ บางครั้งต้องใช้เป็นช่อ ใบ หรือดอก แต่ถ้ากฎหมายปลดล็อกให้แพทย์แผนไทยได้ จะไม่มีใครผูกขาดสัมปทานกัญชาได้เลย ซึ่งการแก้กฎหมายฉบับ สนชนี้ ต้องดูว่าจะชิงธงให้ประโยชน์แพทย์แผนไทยอย่างเต็มที่ หรือทำลายแพทย์แผนไทยเพื่อหวังผูกขาด โดยเฉพาะต้องแก้ไขสองคำนี้คือ เพื่อประโยชน์ทางราชการ เป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือไม่ และให้เอกชนทำได้แค่วิจัยและพัฒนา จะรวมถึงการครอบครองและจำหน่ายด้วยหรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ก็แปลว่าธงนี้ยังเป็นเพื่อประโยชน์ของคน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือต่างชาติที่ทำการจดสิทธิบัตรไว้ล่วงหน้า, กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กำลังรอให้ผูกขาดโดยภาครัฐ หวังเข้าสัมปทานเหมือนสุราแล้วผูกขาด และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มทุนพลังงานกลุ่มหนึ่งอ้างว่าอยากจะลงทุนเรื่องยารักษาโรคมะเร็ง และมีความปรารถนาอยากร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ แต่ไม่มีใครรู้ว่ากลุ่มทุนนี้คาดหวังเรื่องกัญชาด้วยหรือไม่ ดังนั้น หากให้ผูกขาดโดยราชการ ก็มีโอกาสปล่อยต่ออีกทอดกับ 3 กลุ่มนี้วิ่งเต้นผูกขาดต่อ ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง นายปานเทพกล่าวว่า แพทย์แผนไทยจะต้องได้ใช้กัญชา และไม่ต้องวิจัยแล้ว เพราะวิจัยมาหลายร้อยปีแล้ว และมีการทดลองในมนุษย์จริงมานาน ซึ่งเจตนาขององค์การอนามัยโลกคือ แพทย์แผนโบราณแต่เดิมไม่ต้องวิจัยก็ใช้ได้ ยกเว้นกรณีความเป็นพิษหรือไม่สะอาดแค่นั้น พ้นจากนี้ต้องใช้ได้ ถ้าอ้างวิจัย 5 ปี ที่ทำทีละนิด 4 ตำรับ แต่แพทย์แผนไทยมีกว่า 2,000 ตำรับ การจะทำแบบนี้คือกีดกันไม่ให้แพทย์แผนไทยใช้หรือไม่ ซึ่งหากปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์แบบนี้ เท่ากับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 55 ซึ่งบอกว่าต้องสนับสนุนส่งเสริมแพทย์แผนไทยสูงสุดหรือไม่ ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีภาคประชาสังคมได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมรับจดสิทธิบัตร 2 คำขอ ได้แก่ คำขอเลขที่ 0601002456 และคำขอเลขที่ 0501005232 ว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะ 2 คำขอดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งปฏิเสธการจดสิทธิบัตรแล้ว แต่เนื่องจากในกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นการประดิษฐ์อย่างละเอียดแล้ว จะต้องแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และหากผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วย ก็จะชี้แจงเหตุผล ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่ชี้แจง กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะยกเลิกคำขอตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตร ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นคำขอที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบ หรือคำขอจดสิทธิบัตรอื่นๆ โดยที่ผ่านมา มีการพูดถึงคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา 11 คำขอ ซึ่งเป็นไปตามข่าว แต่เมื่อมีข้อสงสัย จึงได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปตรวจสอบข้อมูลคำขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับตำรับยา โดยมีสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมว่ามีจำนวนเท่าใด ซึ่งได้รับรายงานว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 31 คำขอ คำขอสิทธิบัตรที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศโฆษณาเพื่อเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์แก่สาธารณะ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปตรวจค้นในระบบได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหากต้องการคัดสำเนาคำขอ ก็สามารถมาขอดำเนินการได้ที่กรม การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวเป็นที่เปิดเผย ไม่มีการปกปิด และสามารถตรวจสอบได้ นายสนธิรัตน์กล่าว วันเดียวกัน ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายอัครเดช ฉากจินดา ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การรณรงค์ขับเคลื่อนกัญชาเสรีประเทศไทย พร้อมภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้นิยมพืชกัญชา ราว 30 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อขอให้รัฐบาลให้ปลูกเสรีกัญชาเพื่อทางการแพทย์บนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคัดค้านการให้สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาแก่บริษัทต่างชาติ【อ่านข้อความเต็ม】
yoo | 2021-06-18 | อ่าน(601) | แสดงความคิดเห็น(791)
ยืนกระต่ายขาเดียว รบ แจงเทงบคนจน8พันลไม่ใช่หาเสียงจริงๆ 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 10:17 น 【อ่านข้อความเต็ม】
xam | 2021-06-18 | อ่าน(982) | แสดงความคิดเห็น(642)
และที่กะจะคว้าตำแหน่งอันดับหนึ่ง อันดับสอง หรืออันดับสามก็แล้วแต่กันในคราวนี้ อย่างพรรค พลังประชารัฐ ก็เปิดกันชนิดแทบหมดไส้-หมดพุง บรรดาก้อนแต่ละก้อนที่ถูกดูดๆ ขึ้นมาจากบ่อเกรอะ ก็ออกมาโผล่หน้า โผล่ตา โชว์ตัวกันไปเรียบโร้ยย์ย์ย์แล้ว สลายความเป็น สามมิตร กลายสภาพเป็น นินจา ภายในพรรคพลังประชารัฐกันไปหมดทั้งแผง เหลืออยู่แต่ หัวใจ หรือ ไส้ติ่ง ก็แล้วแต่จะว่ากันไป ที่ยังไม่ได้จังหวะ เวลา จะออกมาปรากฏตัวกันให้ชัดๆ แต่ก็คงไม่ถึงกับมีอะไร เซอร์ไพรส์ เพราะสุดท้ายบรรดาพลังประชารัฐทั้งหลาย ก็คงหนีไม่พ้นไปจากพลังของ บิ๊กตู่ นั่นเอง【อ่านข้อความเต็ม】
xqc | 2021-06-18 | อ่าน(51) | แสดงความคิดเห็น(380)
ครมเท 123 แสนล้านบาท ผุดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญและผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โฆษกรัฐบาลปัดพัลวันเปล่าแจกดะช่วงใกล้เลือกตั้ง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 20 พยที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ครมได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญ และผู้มีรายได้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คิดเป็นวงเงินดำเนินการรวมกว่า 123 แสนล้านบาท โดยคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 007% เนื่องจากมาตรการมีกรอบเวลาดำเนินการถึงปี 2562 ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีกับภาพรวมเศรษฐกิจได้ดีกว่าปีนี้ นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 387 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยมีภาระค่าครองชีพลดลง โดยกำหนดให้กรณีค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีน้ำประปา ให้ใช้ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่ ธค2561 ถึง กย2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด 145 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็น 82 ล้านครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น ในส่วนนี้มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 27 หมื่นล้านบาท 2มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือน ธค2561 เป็นเงิน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 145 ล้านคน โดยจะใช้วงเงินดำเนินการ 725 พันล้านบาท 3มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 1 พันบาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 35 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการ ธค2561 ถึง กย2562 ใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 35 พันล้านบาท 4มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือน ธค2561 ถึง กย2562 สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 22 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 23 แสนคนในเดือน กย2562 โดยใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 920 ล้านบาท ขณะที่นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมทุกประเภท และเงินช่วยค่าครองชีพ ทั้งหมดต่ำกว่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ขาดไปให้ครบ 1 หมื่นบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะมีข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 527 หมื่นคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณดำเนินการ 559 ล้านบาทต่อปี หรือ 46 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อ 2-3 ปีก่อน ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 300 บาท ดังนั้นเงินบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพที่รัฐบาลกำหนดจึงอยู่ที่ 9 พันบาท แต่ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นเป็น 330 บาทต่อวัน ครมจึงเห็นชอบขยายเงินในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น นายณัฐพรกล่าว นายณัฐพรกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครมยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยกำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีมีการใช้สิทธิไปแล้ว ให้สามารถขอรับสิทธิในส่วนที่ไม่เกินส่วนของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 2 แสนบาท และผู้รับบำนาญที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 4 แสนบาท แต่หากใช้สิทธิไปแล้ว ให้รับตามสิทธิในส่วนที่ไม่เกินสิทธิของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีผู้รับบำนาญที่เข้าเกณฑ์ประมาณ 159 แสนราย โดยมีวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น 247 หมื่นล้านบาท นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบให้ ธอสจัดทำโครงการบ้านล้านหลังภายใต้วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ให้ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ มีบ้านอยู่อาศัย โดยวงเงินแบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย 5 หมื่นล้านบาท สำหรับซื้อบ้านไม่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งวงเงินกู้ไว้ 2 หมื่นล้านบาท ให้ผ่อนนานถึง 40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นกรณีรายได้ไม่เกิน 25 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 5 คงที่ 300% ต่อปี กรณีรายได้เกิน 25 หมื่นบาท/คน/เดือน ตั้งวงเงินกู้ไว้ 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 300% โดยทั้ง 2 กรณีเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 38 พันบาท นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม) ในมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการอนุมัติโครงการเพื่อผู้สูงอายุ รวม 86,994 ล้านบาท จนถูกมองหวังผลเลือกตั้งว่า หลายโครงการไม่ได้เพิ่งมาคิดและทำในวันนี้ เพราะมีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชน ซึ่งใช้เวลามาพอสมควร แต่มาประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เพราะรัฐบาลมีตัวเลขผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ซึ่งที่แล้วมายังไม่มีรัฐบาลใดออกนโยบายส่งตรงไปยังผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเดินทาง การใช้ชีวิต การรักษาพยาบาล โดย พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช ระบุว่าในอนาคต ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามา ควรนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ เพราะถือว่าตอบรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเห็นประชาชนมีภาระต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในวงปีใหม่ จึงได้ให้ 500 บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าว【อ่านข้อความเต็ม】
wtb | 2021-06-18 | อ่าน(998) | แสดงความคิดเห็น(474)
ก่อนจะปลดล็อก กัญชา พัฒนา กัญชง ไปถึงไหนแล้ว? 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
7pq | 2021-06-17 | อ่าน(448) | แสดงความคิดเห็น(841)
ผู้เห็นเหตุการณ์หน้าอาคารรัฐสภารายหนึ่งเผยกับเอเอฟพีว่า ทหารและตำรวจหลายร้อยคนรวมตัวหน้าอาคารรัฐสภา พวกเขาต้องการได้เบี้ยเลี้ยงของการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเอเปกจำนวน 350 กีนา หรือราว 3,530 บาท【อ่านข้อความเต็ม】
7ck | 2021-06-17 | อ่าน(875) | แสดงความคิดเห็น(18)
สำหรับ พรรคแบงก์ย่อย รายอื่นๆไม่ว่าภูมิใจไทย ชาติพัฒนา รวมพลังประชาชาติไทย อนาคตใหม่ เพื่อธรรม เพื่อชาติ เพื่อเสรีรวมไทย ไปจนถึงเศษเหรียญ เศษสตางค์ ต่างๆ นานา ฯลฯ มาถึง ณ ขณะนี้ ก็น่าจะพอเห็นหัว เห็นหาง กันไปหมดแล้ว และทั้งนั้น ทั้งนี้ ก็อาจพอสรุปรวมความได้ว่าสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าพรรคไหนต่อไหน ต่างหนีไม่พ้นต้องถูกจัดหมวดหมู่ จัดประเภท อยู่ใน พงศาวดาร 3 ก๊กฉบับไทยๆ ไปด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งปวงนั่นเอง อันประกอบไปด้วย ก๊กเอาบิ๊กตู่, ก๊กไม่เอาบิ๊กตู่ และ ก๊กเอาก็ไม่ใช่-ไม่เอาก็ไม่เชิง ที่หวังจะร้องเพลง ฮอยไถแป้ (รอยไถแปร) หรือหวังจะเป็น ตัวแปร ภายหลังผลการเลือกตั้งได้ชี้ขาดแล้วว่า ระหว่าง ก๊กเอาบิ๊กตู่ กับ ก๊กไม่เอาบิ๊กตู่ ใครชนะ-ใครแพ้【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-06-20

ออนไลน์การหนัน ss1 สล็อตโรม่า ทุน 50 jp บอลวันนี้สดลิเวอร์พูล บาคาร่ามาแรง kapook ยิงปลาบก สล็อตมือถือฟรีเครดิต 777 คาสิโน biz คาสิโนในประเทศไทย plus slot joker online ผลบอลยูฟ่าเมื่อคืนนี้ knossi live casino นหวย บาคาร่า m98 pro บาคาร่า rog สล็อตgclub8 roblox การสมัครสล็อต แทงบอลคาสิโน น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง ro บาคาร่า6แต้ม สล็อต chinese boss เครดิตฟรี300 สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน 16 กันยายน 2559 เครดิตฟรีแค่สมัคร เว็บบาคาร่าฟรี ผลบอลสด ทั้งหมด สล็อตทดลองเล่น quest thaislot สล็อตมาแรง garena แจก เครดิต ฟรี 2019 cat บาคาร่า ยิ่งเล่นยิ่งเสีย พนันเงิน gta v 918kissเครดิตฟรี คาสิโนออนไลน์สมัครฟรี วิธีแทงบอลออนไลน์ dtac poker music ดาวโหลดโปรแกรมบาคาร่า บาคาร่า auto77 เกมส์สล็อตมาแรง gta sa เว็บพนันไพ่ slotxo เติมเงิน cod เกม ได้ เงิน จริง excel poker cash game online สมัครฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก วิธีการเอาชนะบาคาร่า romafood คาสิโนไทยฟรีเครดิต ลิงค์ฟุตบอลวันนี้ ตารางคะแนนบอลทุกลีกวันนี้ เกมbaccarat คา สิ โน ชายแดน กาญจนบุรี เกมส์ สล็อต ได้ เงิน จริง 888 เล่นเกมคาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรีแค่สมัคร โหลดสูตรบาคาร่าฟรี2019 โปรฝาก1บาท เครดิตฟรีบาคาร่า2019 แจกฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก2019 slot ที่ดีที่สุด line แมนยูวันนี้สดช่องไหน สล็อต 55 joker บอลบาคาร่าคือ ถอนเงิน paypal กี่วัน กีฬาภาษาเกาหลี สล็อตxo 999 apk ทางเข้าคาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ขั้นต่ำ100 ดาวน์โหลดslotxo garena ยิงปลาฟรีเครดิตไม่ต้องฝากเงิน2019 game slot yang menghasilkan uang tanpa modal ยิงปลาฟรีเครดิตไม่ต้องฝากเงิน2019 เครื่องสล็อตแมชชีน smok nord สรุปคะแนนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ใช้สูตรบาคาร่า แอพบาคาร่า sbobet english บอลคาสิโน hd เกมส์สล็อตได้เงินจริง garena คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก2019 ace333ฟรีเครดิต สร้างสูตรบาคาร่า รับโบนัส zona joker slot เว็บแจกเครดิตฟรี2019ล่าสุด สล็อตรับเงินฟรี สมัครสล็อต918 เว็บคาสิโนออนไลน์ fifa online 4 ผลบอลสด2.7m สล็อตฝาก 5 บาท kerry สล็อตภาพยนตร์ ทีเด็ดบาคาร่า you เกมเดิมพันออนไลน์ เว็บบอลแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก2019 กีฬานักเรียนนักศึกษา อาร์เซน่อลvsแมนยูสด ดูบอลสดบาร์เซโลน่าคืนนี้ เกม ตก ปลา download slots555 gta slot777 สล็อตโรม่า ep4 เว็บบอลแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก2019 ผลบอลบาร์เซโลน่า สล็อตแตกง่าย facebook เกมส์สล็อตมาแรง mp3 slots casino free กีฬาสกอครั้งที่37 คาสิโนออนไลน์ฟรี fifa 4 คาสิโนสด บาคาร่า vip สมัครสล็อตโรม่า origin สล็อต 555 ฟรีเครดิต id ทาง เข้า sbo24 คาสิโนสล็อตฟรี ทริคบาคาร่า sloto cash app pussey888 พนันกีฬา uc handicap asiatico 188bet pgslot444 รับเขียนโปรแกรมสูตรบาคาร่า 777slot year เกมส์ตกปลา gta san คาสิโน888 data ยิงปลา ep 1 game ยิงปลา ark เล่นบาคาร่าเครดิตฟรี slot vampire สมัครยูสเซอร์ฟรีเครดิต สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง covid slot 777 mate หมุนสล็อตฟรีถอนได้ slotxo register กีฬาโอลิมปิก2020 เว็บ mafia slot คาสิโนออนไลน์888 live เว็บใหม่แจกเครดิตฟรี สล็อต777ฟรี ep สมัครบาคาร่า คาสิโนออนไลน์แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก slot bet terkecil สมัครslotxo hd slot online ทดลองเล่นฟรี ผลลิเวอร์พูลคืนนี้ โปรแกรมโกงบาค่าร่า free slot games no deposit required ยิงปลาบก สล็อตแตกเวลาไกดเงินสด first choice ดอกเบี้ยเท่าไหร่หน joker123 โค้ด เว็บเกมสล็อตออนไลน์ 918kiss me ทางเข้า สล็อตxo 999 dt ผลบอลสด บอลวันนี้ โจ๊ก เกอร์ 123 code live casino house review live casino & hotel zoominfo สล็อต 55 joker ถ่ายทอดสดลิเวอร์พูลล่าสุดวันนี้ แทงบอลหวย qr code ฟุตบอลu15 เว็บคาสิโน ออนไลน์ android free slot games unicorn กีฬาออนไลน์ พนันออนไลน์แจกเครดิตฟรี poker king หัก เหลี่ยม hd สมัครวันนี้รับเครดิตฟรี สอนการแทงบอลไลฟ์ - watch ส โบ เบ็ ต ส เต็ ป สล็อต ตู้ ผล ไม้ สมัครบาคาร่า100บาท น้ําเต้าปูปลา express กีฬาสดออนไลน์ ไฮโลบาคาร่า ไฮโลคาสิโน lsbet casino m98 resveratrol australia คาสิโนประเทศลาว สล็อต จีคลับ โอน ผ่าน วอ เลท ไม่มี ขั้นต่ํา เกมส์สล็อต the dog house กีฬา778 สูตรเล่นสล็อต เครดิตฟรีslotxo ออนไลน์การหนัน free fire บาคาร่า SA - ufabet168 เกมเสือ มังกร ฟรีเครดิตไม่ต้องแชร์ free slot games qr code สล็อตโรม่า ทุน 50 usb เกมส์สล็อตผลไม้ slot เล่นพนันออนไลน์เว็บไหนดี slotxoสมัครใหม่100 SaBet66 เกมยิงปลา พีจี ai คาสิโนออนไลน์โบนัส เทคนิคการเล่นรูเล็ต แจกเครดิตฟรีทดลองเล่น สล็อต1234 python holiday palace ฮ อ ลิ เดย์ คา สิ โน ออนไลน์ บาคาร่าแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก slotroma slotjoker unlimited money คาสิโนออนไลน์ไม่ต้องฝาก สล็อตการพนัน zero สล็อต 5g game เกมslot ได้เงินจริง ม.กีฬาแห่งชาติชลบุรี แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ เกมส์คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง lsbet casino ได้เงินจากสล็อต kerry คาสิโน666 สล็อต xo ที่ แตก บ่อย สูตรบาคาร่าใช้ได้ทุกระบบ ผีพนันบอล เกมสล็อตro เว็บ พนันออนไลน์ e ที่ปรึกษาการพนัน ฟรีเครดิตล่าสุด 918kissแจก100 บาคาร่า auto77 คาสิโนในประเทศไทย scb การพนันอังกฤษ บาคาร่าเครดิตเงินฟรี สล็อต918kissทุน100 888 slot demo เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด robin hood slot live22 apk download 2020 game ยิงปลา wifi เว็บพนันที่เชื่อถือได้ ดาวโหลดเกมlive22 เว็บคาสิโน xbox 360 เครดิตฟรีสมาชิกใหม่ สมัครเกมยิงปลาได้เงิน บาคาร่าที่ดีที่สุด slot game aztec เกมไพ่บาคาร่า m98 light bulb เกมฟรีเครดิต เว็บสล็อตไทย jio ฟรีเครดิตslotxo slot game great blue free roma vs fiorentina สล็อตเฮงๆ vegas สมัครสมาชิกบาคาร่าออนไลน์ คาสิโนได้เงินจริงไหม จีคลับเครดิตฟรี ยิงปลาเว็บไหนดี google เล่นเกมสล็อตได้เงิน online game ยิงปลา สล็อต777ฟรี pc สล็อตแมชชีน เกม hd slot queen videos ผลบอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้ โหลดบาคาร่าออนไลน์ฟรี เล่นสล็อตฟรี roman empire สูตรบาคาร่าที่ดีที่สุด2019 slot online ฟรี เครดิต ninja สล็อตยูฟ่า168 qualification สมัครบาคาร่าเครดิตฟรี ลิเวอร์พูลล่าสุดตารางแข่ง สูตรเล่นสล็อตให้ได้เงิน คาสิโนjoker สูตรบาคาร่าล่าสุด เปิดเว็บคาสิโน uc สล็อตโรม่าฟรี android ออนไลน์การหนัน mp3 sagamingสูตร quote 188bet เกมสล็อต roma apk ลอตเตอร์ japan สล็อตxo 999 zoom โหลด slotxo net คํานวนผลบอล pantip เกมน้ําเต้าปูปลาเล่นยังไง สล็อตฟรี twitter สล็อต ท banking เกมพนันออนไลน์ได้เงินจริง รวมเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก ลอตเตอร์ japan จี คลับ สล็อต funny 777 slot machine tokens เกมปั่นสล็อต ถอนเงิน kbank 7-11 scr888th com/dl เกมเสือ มังกร pc betสล็อต vs slotเว็บไหนดีpantip เล่นไพ่ได้เงินจริง2019 baccarat 99th คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด slot 666 gratis สล็อตที่เล่นง่ายที่สุด slotxobkk สมัครแทงบอล express ค่า สิ โน 991 อาร์เซนอลสเปอร์สสด 168slotxo pg พนันออนไลน์มือถือ ตารางบอลทุกลีก เทคนิคแทงบาคาร่า ยิง ปลา ชะโด ใหญ่ มังกรเสือ q2 สล็อต7777 rov ทางเข้าsacasino บาคาร่าไม่ต้องฝาก free slot games qr code เกมเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก ฟรีเครดิตวันเกิด สูตรบาคาร่าฟรีts911 สมัครสมาชิกslotxo รีวิวเกมสล็อตออนไลน์ เกมยิงปลา พีจี offline วิธีการเล่นสล็อตให้ได้เงิน โปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี2019 188bet เข้าไม่ได้ เช็คบอลเมื่อคืนนี้ คา-สิ-โน-ออนไลน์ เครดิต-ฟรี สล็อตทดลองเล่นค่า สิ โน 888 online เว็บออนไลน์ สล็อตออนไลน์ ถอนไม่มีขั้นต่ํา เว็บคาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี บาคาร่าดาฟาเบท กลุ่มบาคาร่าsa กีฬา laser สมัครเกมสล็อตโรม่า 168slotxo wireless ถอนเงิน finansia เกมสล็อตโบนัส xbox 360 ตรวจ ล็ อ ต เต อ รี่ 2 พฤษภาคม 2562 เครื่องสล็อตแมชชีน usb สมัครสมาชิกบาคาร่าออนไลน์ คาสีโนสด pubg เล่นไพ่ออนไลน์pantip ยิงปลา คือ สล็อตทดลองเล่นกดเงินสด travel card free fire สูตรบาคาร่าแม่นที่สุด ค่า สิ โน ฟรีเครดิต 100 ผลบอลu23เมื่อคืน เครดิต ฟรี 2019 gb live casino open today สล็อตเปิดใหม่ jokerslotฟรีเครดิต สล็อต999คาสิโนออนไลน์ รอยัลสล็อต777 twitter สลากกินแบ่ง รัฐบาล ย้อน หลัง 5 ปี เครดิตฟรีแจกจริง slot xo 777 สล็อต66 6 wiki เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด ฟุตบอลลีกอังกฤษคืนนี้ หวยรัฐบาล non live22slot2 สูตรแท่งบาคาร่า เว็บคาสิโน 1688 data สล็อตทําเงิน slot yakuza pg สมัครbaccarat โปรแกรมแฮกบาคาร่า สล็อต ออนไลน์ slotxo สมัครสล็อตโรม่า joker คาสิโนออนไลน์โบนัส100 อาร์เซนอลสเปอร์สสด sagamingเครดิตฟรี บอลสดทุกคู่ สล็อต เครดิต ฟรี qr code alpha88เครดิตฟรี สล็อตjoker slot บาคาร่า auto77 เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ ais slot ที่ดีที่สุด fifa 20 บาคาร่าทุน300 hd รูเล็ต การจ่าย เว็บคาสิโน 888 joker ไพ่บาคาร่าออนไลน์ โปรแกรมสูตรบาคาร่าsagamingฟรี สล็อต 5 dragons fantasy ค่า สิ โน ออนไลน์ เติมเงินขั้น ต่ํา 100 เดียว เว็บการพนันโดนจับ สมัครแล้วได้เงินฟรี qqแจกเครดิตฟรี เปิดเว็บ คาสิโน fifa online 4 918kiss download ios 2019 บอลพรีเมียร์ลีกเสาร์นี้ ทดลองเล่นsa slotxoandroid เว็บสล็อตแจกเครดิตฟรี2019 knossi live casino รูปแบบบาคาร่า บาคาร่าให้ได้เงิน เว็บพนันเจ๋งๆ mp3 sbobet สมัคร สมาชิก เครดิตฟรีคาสิโนออนไลน์ slot pg ฝาก10ได้100 สมัครคาสิโนออนไลน์ฟรีเงิน บาคาร่า บัญชีวอเลต แอพพนันได้เงินจริง zoeller m98 บา คา ร่า genting เว็บแทง ไฮโลคาสิโน โปรแกรมวิเคราะห์บาคาร่า สมัครslotxo gmail คาสิโน666 7m ผล บอล สด สล็อตjoker โอน ผ่าน วอ เลท ไม่มีขั้นต่ํา เกมรูเล็ต nc ตารางบอลวันนี้คะแนน lagalaxy2คาสิโน slotเกม empire game ยิงปลา online เกมส์ bet beter สล็อตออนไลน์ net มือถือ บาคาร่าเซ็กซี่ download คาสิโนออนไลน์888 ep สล็อต 567 th สูตรบาคาร่าทุกเว็บ free slot game book of ra เกมส์สล็อตผลไม้ free download สล็อต wild cherry blast free slot games qr code ผลบอลสดแมนยูคืนนี้ gameslotpg arena เครื่องสล็อตแมชชีน ts ตารางบอลฟรี สล็อตโจ๊กเกอร์ xo qq สมัครสล็อตฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก2019 บาคาร่าออนไลน์ที่ดีที่สุด ดูบอลสดบาร์เซโลน่าคืนนี้ สอนการแทงบอลไลฟ์ - daily บาคาร่าทุน300 gm บอลยูฟ่าแชมป์เปี่ยนลีก2018เมื่อคืน pepsi 777 slot เว็บเกมสล็อต king เว็บคาสิโนแจกเงินฟรี สล็อต ภาพ บาคาร่าคาสิโน แทงคาสิโนออนไลน์ สล็อตโจ๊กเกอร์ xo uf พนันเกมส์3d casino คาสิโนรูเล็ต สูตรบาคาร่าฟรีsagaming หวยออนไลน์ lottovip slot2xl(pgslot) slot nr 5g ผลบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุดแมนยู luckyslot ตารางบอลทุกลีก joker slot เกม code คาสิโนประเทศลาว เว็บหวยออนไลน์ ruay pantip 588ws yeast สล็อตฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ 2020 ผลบอลสด ตารางบอลวันนี้ slotxo เติมเงิน youtube สลากกินแบ่ง รัฐบาล วัน 16 กันยายน 2559 slotมาใหม่ เว็บแจกเงินฟรี2019 เว็บ918 เว็บคาสิโน w88 joker สมัครบาคาร่า66 slot bet terkecil 888.it slot ที สล็อต uob คาสิโนออนไลน์ทั้งหมด เอเชียนคัพ2019 เข้าเล่นเกมslotxo joker slot 8 way ดูบอลสดมือถือฟรี สนุ๊กเกอร์การพนัน สล็อตxo 999 zoom สมัครไม่ต้องฝาก สล็อตยูฟ่า168 pantip ทดลองเล่นฟรี slot 918kiss apk เกมเสือ มังกร union แจกเครดิตฟรี100ไม่ต้องฝาก2019 สมัครสล็อตโรม่า twitter ยิงปลาเว็บไหนดี mp3 777ww casino xi ตารางบอลตารางบอลวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้ next88 เครดิต ฟรี วิธี ตก ปลา harvest moon back to nature เทคนิคยิงปลา doc เครดิตฟรีฟุตบอล โหลด slotxo android free slot games house of fun สล็อต เครดิตฟรี 500 ถอนได้ 2019 สมัครยูสเซอร์บาคาร่า poker youtube สูตรบาคาร่าแม่น แทงบอลหวย true เล่นslotonline ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก atm พนันออนไลน์มือถือ hack slotxo apk เว็บพนัน gtr สล็อต star vegas ทุนน้อย บาคาร่ารวยรวย แทงบอล xp คา สิ โน ด่าน เจดีย์ สาม องค์ เว็บแทงบอลsbobet thscore สล็อตgclub8 mobile สล็อตยอดนิยม ผลบอลโลก รอยัลสล็อต777 mobile สล็อตpg slot true wallet ดูบอลสดวันนี้ เล่นเกมบาคาร่า บาคาร่าเซ็กซี่ yamaha สล็อตหาเงิน hd รอก ตก ปลา bg 90 ราคา เครดิตฟรีแค่สมัคร ดูบาสสดมือถือ สล็อตออนไลน์ใหม่ slotxo roma เล่นสล็อตออนไลน์ฟรีมือถือ ฟุตบอล7สี2018สด เว็บหวยแจกเครดิตฟรี บาคาร่า m98 m98we เว็บ แทง บอล โบนัส ฟรี สล็อต 99 ฟรีเครดิต data สูตรทำเงินบาคาร่า เวปเกมสล๊อต twitter ผลเทนนิส gclub168online เกมส์กีฬา hack สล็อตแตกง่าย karaoke เว็บคาสิโน iphone เกมส์พนันออนไลน์ได้เงินจริง เครดิตฟรีสล็อต สมัครslotxo q&a สลากกินแบ่งlotto facebook 777slot app sfpslotsคือ บาคาร่าออนไลน์ qatar ฟุตบอลหมายถึง slot ที่ดีที่สุด true เกมยิงปลา พีจี gg รูเล็ต การจ่าย เว็บคาสิโน 888 joker m98 bolt disassembly slotแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝากถอนได้2019 เกมส์slotonline เกมสล็อตยอดนิยม zoom บาคาร่าออนไลน์ได้เงินจริงpantip เครดิตฟรี lsm เว็บพนันที่ได้เงิน iphone บาคาร่ารับเงินฟรี true เครดิตฟรีลงทะเบียนสล็อต win7 สล็อต การ์ดจอ มีกี่แบบ slot joker bagus 2 ทีเด็ดบาคาร่า joy casino web game บาคาร่า luca สล็อตเกมยิงปลา facebook เกมที่เล่นแล้วได้เงิน สล็อตออนไลน์ royal casino สล็อต918 cover เครื่องสล็อตแมชชีน dj เล่นบาคาร่าเครดิตฟรี บา คา ร่า ฟรี 500 ดูเทนนิสfoxsport เกมค่าสิโน pg slot youtube roma maffia 918kissรับเครดิตฟรี สล็อต xo เครดิต ฟรี facebook ตารางคะแนนบอลอังกฤษทุกลีก โจ๊กเกอร์เกมสล็อต free เว็บการพนัน gta v สล็อต นายอําเภอ cg intro slot game roma ostiense เว็บคาสิโนอันดับ1 pg slot สมัครใหม่ กีฬางัดข้อภาษาอังกฤษ สล็อตฟรีไม่ต้องฝาก2019 918kissandroidล่าสุด สล็อต การพนัน คาสิโน1688 me วิธีสมัครเกมบาคาร่า การแทงบาคาร่าให้ได้เงิน เกมสล็อต888 สล็อตได้เงินจริงๆ เว็บพนันสล็อต lite ทดลองเล่นฟรีบาคาร่า บาคาร่าออนไลน์888 สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิตอันดับ 1 ของไทย poker steam สมัครเว็บสล็อต lsm99 เกมยิงปลา cg ตารางสูตรบาคาร่าsa บาคาร่าออนไลน์ฟรีเครดิต สล็อตฝาก1บาท สูตรบาคาร่า gtr55 เล่นสล็อตฟรี เว็บแทงบอลsbobet tottenham สรุปตารางพรีเมียร์ คาสิโน mm88 เล่นเกมส์สล็อต เกมสล็อตผลไม้ x9 ถอนเงิน cash balance บัวหลวง บอลหวย kickoff slotjoker99 918kiss pc download link สล็อตเครดิตฟรี โหลดบาคาร่า กดเงินสด อิออน pantip เกมส์สล็อต net สมัครสล็อตโรม่า joker หวย ออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2560 เว็บ สล็อต 555 คาสิโนออนไลน์เปิดใหม่ slotonlineฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก2019 สูตรบาคาร่าsa2019ฟรี คาสิโนฟรีเครดิต2019 บาคาร่า747 สล็อตยูฟ่า168 lock สล็อต888คาสิโนออนไลน์ เกมยิงปลาได้เงิน เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก918kiss betสล็อต vs บาคาราสด เข้าเกมบาคาร่า เว็บออนไลน์คาสิโน joker เว็บคาสิโน 99 on คาสิโนไม่ต้องฝาก สล็อต ยืนยันเบอร์โทร รับเครดิตฟรี สูตรบาคาร่าออนไลน์ฟรี ผลเทเบิลเทนนิส ดูบอลพรีเมียร์ลีกฟรีวันนี้ สล็อตแจ็กพ็อต vip เว็บพนัน 888 casino kontakt เล่นคาสิโนออนไลน์pantip กีฬาจุฬา poker etiquette เว็บรวมหวย toyota live22รับ100 สล็อตออนไลน์ 168 poker invader pantip ตารางบอลพรีเมียร์ลีก2011 บาคาร่าสมัครฟรี แจกเครดิตฟรีบาคาร่า พนันบอล หมดตัว เกมสล็อตโบนัส line เว็บคาสิโน 1688 better กีฬาคาสิโน ดูบอลออนไลน์youtube เกมส์เดิมพันเงินจริง zombieland การเล่นบาคาร่าให้ชนะ 666สล็อต slot game archer ถอนเงิน youtube เว็บแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก เล่นออนไลน์ได้เงินจริง แทงหวยออนไลน์ j เว็บคาสิโน 1688 quick pay การพนันมวยถูกกฎหมาย สล็อต918 thaisub 5slotscasino บอลย้อนหลัง ace333 id test and password เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ marvel แจกเครดิตบาคาร่า แจกเครดิตฟรีคาสิโน สล็อต777คาสิโน got7 ฟรีเครดิต2019 สล็อต ทดลอง qkz เว็บสล็อตไทย wifi ทางเข้าsacasino ฟุตบอลอาทิตย์นี้ รับฟรี100 ดูบอลสดผ่านเน็ต เปิดเว็บคาสิโน garena คาสิโนออนไลน์888 live ยี่ ปั๊ ว ล็ อ ต เต อ รี่ คือ ใคร คา bet2you เครดิต ฟรี ผลบอลสด ภาษาไทย thscore ผลบอล 888 ทุกลีก แจกฟรีไม่ต้องฝากก่อน เล่นบาคาร่ารวย กีฬา g sport sbobet 1688 สมัครสมาชิกใหม่รับเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก สล็อตโรม่า blox piece สล็อตดาฟาเบทแตกง่าย เว็บคาสิโน 1688 iphone สล็อตxo 999 hr เว็บคาสิโนแจกเงินฟรี ทริคบาคาร่า เว็บพนันคาสิโน 888slotsfree ตารางบอลผลบอลสด888 slot scanner 918kiss สล็อตแมชชีน เกม empire สล็อต money train ได้เงินจากสล็อต line ตาราง สูตร บา ค่า ร่า dg ดูบอลสดออนไลน์hd slotxo 888 ดาวน์โหลด สล็อตโจ๊กเกอร์ qancha สล็อตxo xog รับเงินฟรี2019 กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล2 สมัครเกมฟรีเครดิต เว็บพนันฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก monopoly live casino youtube คา สิ โน สดออนไลน์ vip สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต limitless slotเครดิตฟรี2019 ไทยคาสิโน slotฟรีเครดิต100 แทงรูเล็ต ค่า สิ โน 991 ดาวน์โหลดบาคาร่าออนไลน์ แจกฟรี200 เกมพนันออนไลน์ได้เงินจริง 888 casino deposit เช็คบอลเมื่อคืนนี้ ฟรีเครดิตทดลองเล่นสล็อต การ สมัคร สล็อต ออนไลน์ slot avenger ทุน100 อุปกรณ์ ดํา น้ํา ยิง ปลา ราคา 918kissเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก ที่ นี่ ทีเด็ด บอล sbobet เว็บคาสิโน 168 theme สล็อตออนไลน์มือถือ true การพนันอังกฤษ กีฬา hiking ทดลองเล่นสล็อตxo เว็บรวมหวย toyota สูตรบาคาร่าsa gaming ฟรี มังกรเสือ up slotxo โบนัส 100 เทิ ร์ น 2 เท่า เว็บเกมออนไลน์ได้เงินจริง บล็อก โฆษณา เว็บ พนัน facebook เครื่องสล็อตแมชชีน f1 รับเครดิตฟรี918kiss กีฬา5พระเกี้ยวpantip สล็อตทดลองเล่นค่า สิ โน 888 online jokerสมัคร บอลบาร์เซโลน่าคืนนี้ เครดิตฟรีกีฬา เว็บสล็อตได้เงินจริง joker gaming free credit slotfreecreditnodeposit ไฮโลออนไลน์ roblox slotxoไม่มีขั้นต่ํา ผลบาเซโลน่าเมื่อคืน เกม ได้ เงิน จริง queenslot 777ออนไลน์ สมาชิกใหม่เครดิตฟรี gameslotpg quiz สูตรแทงบาคาร่าฟรี เกมส์สล็อต มี อั่ ง เปา ฝันเห็นเลข ล็ อ. ต. เต อ. รี่ 6 ตัว ไลฟ์สกอร์ผลบอลสด บาคาร่า365 กีฬาปิงปอง สล็อต ลองเล่น เว็บคาสิโน 1688 data สล็อต666 update ยูฟ่า365 index siamslotxo appslotได้เงินจริง สล็อต7777 quill เล่นเกมได้เงินฟรี รูเล็ตได้เงินจริงเว็บคาสิโน 888 super joox เครดิตฟรี100ไม่ต้องฝาก2019 สมัคเกมสล๊อต got7 สมัครjokerโปร100 ทดลองเล่นสล็อตฟรี918kiss ไม้แบดเบาที่สุดในโลก live22ฟรีโบนัสไม่ต้องฝาก ล็ อ ต เต อ รี่ เปียก น้ํา เว็บคาสิโน xbox 360 best slot game to win ถอนเงิน neteller 2019 สล็อตออนไลน์รวม สมัครยูสเซอร์บาคาร่า สล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ ต้อง ฝาก โบนัสบาคาร่าฟรี สล็อต ufa 59 วิธีสมัคร บา ค่า ร่า sa สล็อตxoฟรีเครดิตไม่ต้องฝากล่าสุด baccarat online malaysia 188bet baccarat เล่นslotให้ได้เงิน steam สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก2017ล่าสุด สล็อตเครดิตฟรีไม่ต้องฝากถอนได้2019 การพนันฟุตบอล shopee 918kiss download for mac ยูโรป้าลีกเมื่อคืน สล็อตยอดนิยม pgslot รีวิวเกมใหม่ล่าสุด pgslot dreams of macau สล็อต 567 th เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน online สอนบาคาร่า โหลดสล็อต22 วิธีแทงบอลออนไลน์ deezer เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ cover คาสิโนฝากขั้นต่ำ100 slot 777 crazy ดูบอลสดมือถือฟรี บาค่ารา joker123 casino download สมัครlive22slot สมัคเล่นเกมส์ออนไลน์ เน็ต ท รู เข้า sbo ไม่ ได้ แทงบอล คาสิโนสะหวันนะเขต รูเล็ตเกม เกมส์ยิ่งปลาคาสิโน slot mobile zona joker slot สล็อตฟรี ufa365 แมนยูสดhd สล็อต350 jib ออนไลน์ ทีเด็ดฟุตบอลต่างประเทศคืนนี้ คาสีโนสด masterchef บาคาร่า2020 แจกเครดิตฟรี777 slot bet receh กีฬา sports สล็อต918 days ช่อง3กีฬา ทีเด็ดบาคาร่า vivo แจกเครดิตฟรีไม่ต้องแชร์ สมัครslotxo app สูตรโกงเงินบาคาร่า ดาวน์โหลดslotxo garena slotonlinethailand กีฬา disc golf คือ มาเฟียเครดิตฟรี slot1234 go movies 918kissรับโบนัส100 kapookบอลวันนี้ ผลบอลภา ยิง ปลา เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์ VEGUS168BKK แทงบอลออนไลน์ romaตอนเย็น บาคาร่าออนไลน์สด qatar goldenslot zip slotxo v2 บาคาร่าหวยออนไลน์ free slot games for ipad slotxo slot ไฮโลได้เงินจริง dek d เว็บบาคาร่าsa บทความบาคาร่า รีวิวเว็บพนันบอล ลอตเตอรี่ 1 ส.ค.63 สล็อต ufa350 quality สูตรบาคาร่าที่ดีที่สุด2019 เครดิต ฟรี 2019 dell joker slot for pc คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฟรีเครดิต แค่สมัครรับเครดิตฟรี แทงหวยออนไลน์ จ่ายจริง ข่าวกี่ฬา สล็อตgclub8 club ace333ฟรีเครดิต excel คํานวณ ผล บอล ลบ บัญชี หวย ออนไลน์ ruay เว็บเล่นเกมแล้วได้เงิน vegus567สล็อต ฝาก1บาทฟรี99 ผล หวย รัฐบาล 16 สิงหาคม 2558 สล็อต เครดิต ฟรี efem เข้าเล่นเกมslotxo ฟรีเครดิตไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ ฝากเงินออนไลน์ เรือนจํา สล็อตออนไลน์slot เว็บสล็อตไทย hack บาคาร่าโบนัสคือ ดาวน์โหลดสล็อตออนไลน์มือถือ spin999 com สมัคร ทีเด็ดฟุตบอลต่างประเทศคืนนี้ ลิ้งค์ดูบอล pg lottery application เว็บไพ่ได้เงินจริง อุปกรณ์ ดํา น้ํา ยิง ปลา ราคา ทดลอง เล่น สล็กดเงินสด up2meอต gclub ดาวน์โหลด สล็อต777 th slotbet online slotbet.me bet24 12betสล็อต ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูล คาสิโนฝากวอเลท 918kissandroidล่าสุด สล็อต918 free fire สมัครสมาชิกเกมสล็อต live คาสิโนออนไลน์ 66 romaทุน300 slotวอลเลท slotxo load trucchi 888 casino แจกฟรีสปิน2018 สล็อต ถอนเข้าวอลเลท mitsubishi ฝันกีฬา สล็อต 66 quality เว็บคาสิโนฟรี สล็อต ทุนน้อย facebook คาสิโนออนไลน์ true wallet สล็อตxo 999 q5 game slot tặng quà khởi nghiệp พนันออนไลน์เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก joker slotxo ฝาก99รับ300 สูตรbaccaratฟรี 7777สล็อต แทงบอล บาคาร่าสล็อตออนไลน์ login slot online ทดลองเล่นฟรี วิธียิงปลา เว็บคาสิโน เว็บ คาสิโน wiki สล็อตซานตาคลอส สล็อตมือถือฟรีเครดิต 888 casino konto löschen บา คา ร่า คือ อะไร Joker Slot เกมสล็อตออนไลน์ 24 สมัครสมาชิกแจกเครดิตฟรี สมัครสล็อต ยืนยันเบอร์โทร รับเครดิตฟรี สูตรบอกบาคาร่า รอยัลสล็อต777 club 918kiss singapore download เว็บบ่อนออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์มือถือ สล็อต 55 apk slotxo joker โบนัส 100 สล็อตฟรีเครดิตไม่ต้องฝากเงินถอนได้ สล็อตออนไลน์สมัครฟรี เว็บบอลแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก2019 เกมส์สล็อตผลไม้ online slotฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก2019 game slot joker online paling mudah menang สล็อตแจกฟรีเครดิตไม่ต้องฝาก โปรแกรมบาคาร่าฟรี2019 โจ๊กเกอร์918 poker steam สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง mp แทงบอลสูงต่ํา mbk คาสิโนฝากขั้นต่ำ100 slot joker bbq แจกเครดิตฟรี free fire เว็บคาสิโนแจกเงินฟรี แทงบอล789 สล็อต โจ๊ก เกอร์ vip live blackjack in casino เว็บบาคาร่าออนไลน์ เล่นไพ่คาสิโน smmบอล เทคนิคเล่นบาคาร่าออนไลน์ กีฬาซีเกมส์วันที่9 แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝากล่าสุด สล็อตโรม่า ufc กีฬาญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ pussy888ฝากถอนอัตโนมัติ สูตรทําเงิน.com บาคาร่า ขายตู้สล็อตญี่ปุ่น สล็อต รับเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ผลบอลu22 เครดิต ฟรี 500 work สล็อต5lions คาสิโนออนไลน์ฟรี x1 คาสิโน วิธีเล่น game slot yang menghasilkan uang tanpa modal ไฮโลออนไลน์ทดลองเล่น silver oak casino web player login ผลบอลสด ภาษาไทย thscore ผลบอล 888 ทุกลีก โหลดโปรแกรมโกงบาคาร่า joker123 queenbola สล็อตjoker689 เว็บคาสิโนสด เครดิตฟรี call ตาราวฟุตบอล เว็บการพนัน jpg สูตรบาคาร่าใหม่ล่าสุด คาสิโนออนไลน์ทดลองเล่น slotvip24 ลอตเตอรี่ ผี สล็อต 888 ฟรี เครดิต limit slotxo ฟรี เครดิต 100 บาคาร่า คาสิโน แจกเครดิตฟรี918kiss เล่นเกมส์ออนไลน์ได้เงินจริง พนันออนไลน์บนมือถือ win slot ฟรี เครดิต อาร์เซนอลสเปอร์สสด m98 army โปรแกรมสร้างสูตรบาคาร่า บอลล่าสุด เกมสล็อตฟรีได้เงินจริง สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน xbox สล็อตโรม่า ทุน 50 usb 918kiss pc download 2020 lousbodega.com สล็อตออนไลน์ SLOT บาคาร่า sagame 888 casino free spins no deposit สล็อต 66 net เว็บคาสิโน ออนไลน์ xbox 360 918kiss download malaysia
ผลบอลสด กัวเตมาลาการเดิมพัน| วิธี คำนวณ ไพ่ บา คา ร่ารับเงินบาท| กรุงศรี วอริเออร์| ผลบอลสด อัพเดทเร็ว| ฟุตบอล วัน2021 เล่นฟรี| ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนลุ้นบาท| โปรแกรม ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก แมนซิตี้ทดลองใช้ฟรี| พรีเมียร์ ลีก สกอตแลนด์ลงทะเบียนฟรี| บอล สด ฝรั่งเศส| บอล สด 8888รับเงินบาท| ดูบอลสดlive24ฟรีเงินฟรี| ศัพท์ พนัน ฟุตบอลการพนัน| ฟุตบอลทีมชาติไทย ถ| พรีเมียร์ลีก กับ ลาลีกาการพนัน| ตาราง คะแนน บอล โปรตุเกส 2เติมเงินไทยฟรี| สล็อตทุกรูปแบบการเดิมพัน| ตารางบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนนี้2021 เล่นฟรี| ฟุตบอล บาร์เซโลน่า ออนไลน์การเดิมพัน| 4 ฟุตบอลโลกทดลองใช้ฟรี| สล็อตที่คนเล่นกันมากที่สุด2021 เล่นฟรี| ฟุตบอล 9รับเงินบาท| คะแนนฟุตบอลโลก2021 เล่นฟรี| วิเคราะห์บอลยูฟ่าเงินฟรี| ด ฟุตบอลโลก 2021รับเงินบาท| ช่อง 5 ออนไลน์ บอล2021 เล่นฟรี| ยูเอสเอ เนชั่น พรีเมียร์ ซอคเกอร์ ลีก| ฟุตบอล บุรีรัมย์ วันนี้การเดิมพัน| บอลสด สกอ| สล็อต โบนัส 100เงินฟรี| ดู บอล สด 7hdการพนัน| บอลออนไลน์ pptvลงทะเบียนฟรี| วิเคราะห์บอลลีกเอิงการพนัน| วิเคราะห์ ผล บอล บาร์ซ่า2021 เล่นฟรี| ดู บอล สด ฮัดเดอร์สฟิลด์ ลิเวอร์พูล| โปรแกรม ถ่ายทอด สด ฟุตบอล ช่อง 3 คืน นี้2021 เล่นฟรี| บอลสด 365 ไทยรับเงินบาท| ผล บอล สด ผลบอลภาษาไทยลงทะเบียนฟรี| วิเคราะห์ บอล ด อ ท มุ น วัน นี้เงินฟรี| วิเคราะห์ บอล พรุ่งนี้ สปอร์ต พลู2021โปรโมชั่น| 0 ฟุตบอลโลกการพนัน| เข้า บ่อน คา สิ โนลงทะเบียนฟรี| สล็อต ออนไลน์ มือ ถือ ได้ เงิน จริงเงินฟรี| ดูบอลสด ผ่านเว็บลงทะเบียนฟรี| เกมออนไลน์ลงทะเบียนฟรี| ตารางคะแนนบอล อินเดียลงทะเบียนฟรี| ผล บอล สด 555| สโมสร ฟุตบอล เช ล ซีลุ้นบาท| ตารางบอล พรีเมียร์ลีกอันดับการเดิมพัน| ดู บอล สด คาราบาวคัพ2021 เล่นฟรี| คะแนน ใน การ ฟุตบอลการเดิมพัน| LOL e-sports การพนันประเทศไทย| การ์ดเกมเงินฟรี| ดูบอลสด สเปอรับเงินบาท| คาสิโน เวียงจันทน์ pantip2021 เล่นฟรี| สมัครงานคาสิโน ปอยเปต 2561เงินฟรี| สโมสรฟุตบอลไทย pantipเติมเงินไทยฟรี| ฟุตบอล จํานวนผู้เล่นการพนัน| วิธีเล่นสล็อตรับเงินบาท| ดูบอลสด บ้านบอลรับเงินบาท| ตาราง คะแนน ฟุตบอล เจ ลีก| ดู ทีวี ฟุตบอล ออนไลน์ ฟรีลงทะเบียนฟรี|